Forskningsprojekt om barns förutsättning i grundskolan ”Skolprojektet”

Forskningsprojekt om skolsituationen för elever med rörelsenedsättningar, ”Skolprojektet”

Hur ser skolsituationen ut för barn med rörelsenedsättningar? RBU Gotland kommer att ingå i ett forskningsprojekt där barn i grundskolans årskurs 1-9 följs i sin skolvardag. Projektet ska bidra med att öka kunskaper om vad som fungerar bra och vad som kan förbättras i barns skolgång. Undersökningen kommer att innehålla observationer och intervjuer. Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet och RBU, projektledare är etnolog Göran Nygren som är bördig från Gotland. Även RBU Riks och RBU Uppsala medverkar i projektet.

För dig som vill veta mer, klicka här: Göran Nygren – Uppsala universitet (uu.se) eller kontakta gärna Göran via goran.nygren@etnologi.uu.se.

Vill du själv eller vet någon som vill/kan/borde ingå, anmäl eller tipsa till styrelsen.